Rad od kuće?

Rad od kuće tokom pandemije korona virusa doživeo je ekspanziju i popularnost. Po studijama došlo se do podataka da pre pandemije 21% ljudi radilo je pod stresom, dok radom od kuće taj procenat je smanjen na 15 posto. Prednosti rada od kuće su ne gubljenje vremena u prevoz, izbegavanje gužvi, lakša usklađenost posla sa privatnim životom, fleksibilnost radnog vremena, ušteda troškova…

Naravno postoje i faktori koji neidu na ruku ovakvom načinu rada, a to su pre svega nejasno razgraničenje privatnog i profesionalnog života, slabije viđanje sa saradnicima… Raditi od kuće je veliki ispit , da li imate samodisciplinu kao i previše stvari koje odvlače pažnju.